Welkom bij het atelier


Het kennisatelier duurzaamheid is een gezamenlijk project van het Centrum Milieuwetenschappen Leiden en Sociale, Economische en Organisatie Psychologie. Elk jaar worden vragen van de gemeenten Den Haag en Leiden rondom de thema’s circulaire economie, energietransitie en groene infrastructuur beantwoord door afstuderende studenten. 

Het kennisatelier zorgt voor de coördinatie en extra begeleiding zodat studenten niet de weg kwijtraken in praktijkgericht onderzoek. Het meerjarige karakter van het kennisatelier zorgt ervoor dat onderzoeken op elkaar kunnen voortbouwen. Al met al is het fantastisch project dat al een aantal jaar op rij relevante onderzoeken voortbrengt.

Data gedreven

In de eerste plaats is het atelier datagedreven, wat inhoudt dat duurzaamheidsvraagstukken in de eerste plaats kwantitatief bestudeerd worden. Hiervoor worden analytische tools gebruikt zoals LCA, MFA en GIS.

Dit wordt in sommige onderzoeken ook gecombineerd met kwalitatieve data, om zo tot holistische inzichten te komen.

Deze op data gebaseerde inzichten vormen de basis voor beleidsaanbevelingen.

Duurzaamheid & Resiliance

Het kennissatelier is gericht op duurzaamheid en resilience. Door de gevolgen van klimaatverandering moeten we enerzijds naar de oorzaken kijken, zoals we in de energietransitie en circulaire economie doen, en anderzijds moeten we de gevolgen beperken. Dit laatste zien we vooral terugkomen in klimaatadaptatie, resilience en de rol van groene infrastructuur.

Stages

Veel studenten bij ons atelier lukt het om een stageplek te vinden bij de gemeente Leiden of Den Haag. Soms zijn er ook andere samenwerkingen, zoals met een waterschap of een private partij.

Dit geeft studenten toegang tot datasets die anders niet toegankelijk waren, waarmee het scriptieonderzoek relevanter en beter wordt.

2017-10-25%2010.29_edited.jpg

Relevante onderzoeks

vragen

Veel studenten willen graag hun steentje bijdragen aan een duurzamere maatschappij, maar in de praktijk belandt hun scriptie toch vaak in een la om nooit meer bekeken te worden.

Door onze samenwerking met de gemeente Leiden en Den Haag zoeken we naar relevante onderzoeksvragen die hen écht verder helpen om daadwerkelijk deze steden duurzamer te maken.

Screenshot 2021-04-01 at 14.26.13.png

Voortbouwen op elkaars werk

Veel studenten zijn ambitieus, maar komen er vroeg of laat achter dat tijd en middelen beperkt zijn. Één scriptie kan maar een klein deel van het verhaal vertellen.

Om deze reden proberen wij zoveel mogelijk om scripties op elkaars resultaten voort te laten borduren. Als legoblokjes die in elkaar grijpen ontstaat dan vanzelf een veel breder, diepgaander beeld over duurzaamheidsproblematiek.

 

Daar heeft iedereen wat aan.

WhatsApp%20Image%202019-11-15%20at%2013.

Werkwijze

De begeleiding van onze studenten vindt het hele academische jaar plaats. Het begint met een kick off waarin studenten hun onderzoeksideeën pitchen voor ambtenaren en andere professionals uit de praktijk.

 

Gedurende het jaar zijn er tweewekelijkse meetings waar workshops worden gevolgd, scriptiebegeleiding plaatsvind en een schrijfcursus wordt gevolgd. Ook worden er borrels gehouden.

Aan het eind van het jaar wordt een afsluitende pitch gegeven voor ambtenaren en professionals uit de praktijk waarin de resultaten worden gepresenteerd.